Climate change and natural hazards:
the geography of community resilience in Norway

This project is set to investigate how community resilience manifests itself in communities in Norway in relation to climate change related natural hazards. It is a fact that climate change affects countries, regions and communities differently. Norway as a nation, may cope with climate change reasonably well because the country scores high on so-called key resilience-resources: economic development, social capital, community competence and information and communication. Research shows, however, that vulnerability to climate related hazards may vary considerably between regions and municipalities in Norway. Read more about the projects

Latest articles

Nytt fra Climres – forskningsfunn i kortform

Climres vil i kortform formidle funn fra arbeidet i prosjektet. Gjennom en serie korte og populariserte tekster vil vi først og fremst presentere funn fra casestudier, men vi vil også bruke formatet til å presentere mer overordnede debatter innenfor klimaendringer og naturfarer som Climres bidrar til. […]

September 22nd, 2016|Categories: News|

CLIMRES studentseminar

«Det var den raske avgjørelsen som gjorde at det gikk så bra som det gikk». Dette er ordføreren i Flatanger sine ord når han reflekterer over den store lyngbrannen i januar i 2014, og de avgjørelsene som ble tatt av brannsjefen i startfasen av brannen. Beslutningen om å evakuere befolkningen raskt, blir i ettertid betraktet som avgjørende for at mennesker og dyr ikke kom til fysisk skade. […]

March 10th, 2016|Categories: News|

ClimRes geovisualization tool – ‘data display’ added to the tool-box

A new “data display” tool has been added to the set of geovisualization tools. Access the tool here: http://setebos.svt.ntnu.no/climres/ […]

October 13th, 2015|Categories: News|

Tools and techniques in climate change studies

Negative consequences of climate change are often conceived as too abstract and only of consequence for others in distant places. It is believed, however, that with use of geographical information systems (GIS) and other visual methodologies, climate change effects become real and easier to relate to one owns life. […]

August 7th, 2015|Categories: News|

Intensive summer course at UNU-EHS in Bonn

“Advancing Disaster Risk Reduction to Enhance Sustainable Development in a Changing World” – this was the ambitious title of a two-week intensive summer course that our PhD candidate Sabrina Scherzer attended this June. […]

June 26th, 2015|Categories: News|