Silje Aurora Andresen på feltarbeid i Lærdal – inviterte lærdølene til åpent møte!

Geograf Silje Aurora Andresen vil vita kva som påverkar små lokalsamfunn si evne til å førebu seg på, handtera og koma seg etter ekstremhendingar.
Ho trur nemleg ikkje på dei som hevdar at større kommunar står betre rusta til å takla framtidige […]