CLIMRES studentseminar

«Det var den raske avgjørelsen som gjorde at det gikk så bra som det gikk». Dette er ordføreren i Flatanger sine ord når han reflekterer over den store lyngbrannen i januar i 2014, og de avgjørelsene som ble tatt av brannsjefen i startfasen av brannen. Beslutningen om å evakuere befolkningen raskt, blir i ettertid betraktet som avgjørende for at mennesker og dyr ikke kom til fysisk skade. […]