Nytt fra Climres – forskningsfunn i kortform

Climres vil i kortform formidle funn fra arbeidet i prosjektet. Gjennom en serie korte og populariserte tekster vil vi først og fremst presentere funn fra casestudier, men vi vil også bruke formatet til å presentere mer overordnede debatter innenfor klimaendringer og naturfarer som Climres bidrar til. […]